Trendwatching
  • Brainwave Bestuurlijke Vernieuwing 

  • Het roer moet om. Het bestuur en de besluitvorming in Nederland zijn toe aan revisie. De 21e eeuw stelt andere eisen: integraler, sneller, transparanter. Dit zijn geen nieuwe geluiden. Wel nieuw is deze Brainwave met concrete voorstellen voor verbetering. Heilige huisjes worden daarbij niet gespaard. Het Huis van Thorbecke moet verbouwd, anders wordt Nederland door zijn hoge bestuursdichtheid onbestuurbaar.
    LEES VERDER...>
     
  • Referendum management 

  • Sinds 1 januari 2002 is het in iedere gemeente of provincie mogelijk dat een burger aan de bel trekt om over een besluit een referendum aan te vragen. Maar hoe wordt dit in gang gezet en welke hobbels kunnen zich hierbij voordoen? Wij zien meer in een "Preferendum": het voraf met burgers eens worden over een besluit.
    LEES VERDER...>