Creatieve planontwikkeling: van idee tot realisatie

Als u een idee verder wilt uitwerken of een plan wilt ontwikkelen, krijgt u met heel veel aspecten te maken, zoals:

 • inhoudelijke onderbouwing van het plan;
 • planologische en juridische inkadering;
 • positionering in de markt: ontwikkelingen en kansen;
 • organisatiestructuur, waaronder publiek-private samenwerking of ketenpartnership;
 • financiering en exploitatie;
 • vormgeving van de terreinen en gebouwen;
 • uitvoeringsaspecten.

Dikwijls zijn veel partijen, publiek en privaat, direct of indirect bij de ontwikkeling betrokken. Dit vraagt om een integrale aanpak en een afgestemde communicatie.

Quintessens is thuis in creatieve planontwikkeling. Onze kracht is goed te luisteren, te analyseren, betrokkenen te activeren, strategisch te handelen en ideeën op praktische wijze tot uitvoering te brengen. Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij de organisatie van uw planontwikkeling:

 • wij kunnen namens een opdrachtgever optreden als 'trekker', projectmanager of secretaris van een project;
 • wij stimuleren het planproces, ook inhoudelijk, op visionaire en creatieve wijze;
 • wij maken ideeën concreet, en positioneren die in de markt;
 • wij brengen als intermediair partijen bij elkaar;
 • wij formuleren een heldere visie op organisatie, investeringen en exploitatie;
 • soms treden we zelfs op als initiatiefnemer.