Procesmanagement, een introductie.

Het doel van procesmanagement is in de eerste plaats om in ingewikkelde situaties het procesdoel eenduidig te formuleren en de juiste methode van aanpak te bepalen (procesarchitectuur). Vervolgens houdt procesmanagement in:

 • op flexibele, pro-actieve wijze aansturen van het proces;
 • het zorgen voor een goede interactie tussen betrokkenen;
 • het voorkomen of tijdig bijsturen van blokkades in meningsvorming;
 • het voorkomen van uitsluitingen van actoren.

Dat betekent het voortdurend organiseren, communiceren en improviseren in steeds veranderende situaties. Daarbij is ook intern organisatorische aandacht vereist, onder meer voor de samenwerking en communicatie tussen verschillende (interne) afdelingen.

Om de 'stroperigheid' in de besluitvorming te doorbreken kan procesmanagement in een interactief planproces een oplossing bieden. Quintessens kan u daarbij op verschillende manieren van dienst zijn.

 • wij analyseren de problematiek, inhoudelijk en organisatorisch;
 • wij onderzoeken welke partijen bij het proces betrokken moeten worden;
 • wij adviseren over de beste aanpak van het proces;
 • wij brengen partijen bij elkaar (naar keuze als intermediair, facilitator of als regisseur);
 • wij organiseren en begeleiden het besluitvormingsproces;
 • wij dragen inhoudelijke oplossingen aan;
 • wij kunnen optreden als katalysator, trekker of penvoerder namens een opdrachtgever.