Welkom bij Quintessens!

Quintessens procesmanagement ondersteunt u bij complexe bestuurlijke en inhoudelijke vraagstukken op het raakvlak van water, ruimte, landbouw, natuur, toerisme, planontwikkeling, duurzaamheid, bestuur en communicatie. Als onafhankelijk strategisch adviseur richten wij ons op het proces van samenwerking en besluitvorming tússen organisaties: overheden, bedrijven, burgers. Onze kracht zit in het adviseren over de meest effectieve aanpak en het begeleiden van het interactieve proces.   

Wij hebben jarenlange ervaring in burgerparticipatie, procesbegeleiding, interactief beleid, projectmanagement van complexe projecten, ontwikkelingsplanologie, visievorming,  conflictbemiddeling en samenwerking tussen partijen en bestuurskundige opdrachten.

Daarnaast kunnen wij overheden en instellingen helpen bij het prioriteren van bezuinigingen met behulp van paarsgewijze vergelijking via internet met de Preferentiemeter (zie onder Instrumenten).